Cerita Nabi SYAHADAH IMAM JAFAR SHODIQ

SYAHADAH IMAM JAFAR SHODIQ

Imam Jafar Shodiq wafat pada tanggal 25 Syawal. Walaupun syahadahnya dianggap tidak sebesar syahadah Imam Husain cucu Nabi saw, syahadahnya diperingati oleh orang-orang mukmin karena jasa-jasa Imam Jafar yang besar bagi kemanusiaan.

Imam Jafar Shodiq adalah cucu dari Nabi Muhammad saw yang merupakan dari keluarga nabi atau aali Muhammad atau dzil kurba. Kepada merekalah solawat kita sampaikan. Allahumma sholi ‘ala Muhammad wa aali Muhammad. Imam Jafar merupakan putra dari Muhammad Al Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Husain As Syahid. Imam Jafar Shodiq adalah guru dari imam empat mazhab lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Imam Jafar Shodiq merupakan seorang imam yang juga mempunyai julukan yang sama dengan kakeknya Muhammad saw yaitu As Shodiq Al Amin yaitu orang yang terpercaya. Imam Jafar Shodiq merupakan salah satu dari dua belas pemimpin yang disebut sebagai keluarga Nabi saw. Beliau adalah salah satu dari khalifah Rasulullah. Hingga kini, jasa dan karya beliau dapat dinikmati orang-orang mukmin. Melalui bimbingan Imam Jafar Shodiq muncullah ilmuwan dan ulama yang hebat pada zamannya. Berdirinya Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir merupakan salah satu buah dari kecintaan murid-murid Imam Jafar yang berkhidmat kepada guru-gurunya. Universitas Al Azhar dahulu bernama Universitas Az Zahra merupakan khidmat kepada Fatimah Az Zahra, salah seorang dari keluarga Nabi saw. Kata zahra itu merupakan bentuk feminim (muanas) sedangkan kata azhar merupakan bentuk maskulin (muzakar). Lata zahra dan azhar bermakna kuntum yang mekar.

Leave a Reply