Home » Uncategorized » Sajak Sunda HATE RATUG TUTUNGGULAN

Sajak Sunda HATE RATUG TUTUNGGULAN

HATE RATUG TUTUNGGULAN
Rumpaka ditembangkeun, gubahan ti lagu Italia

* (koor)
Leungeun siku peureup buleudkeun
nyoren AKA ka medan perang
ikhlas perang awak tigas
awak pecas ngabebengkang
ya mulya, mulya, mati syahid mati mulya

**
Hate jadi tingseredet ratug tutunggulan, ngalawan Israel (ngalawan Israel)
Sato Zionis ngusik Palestina, teu eureun-eureun (hamo asor)
Tatu mangtaun-taun tumor kista, ucul harta (ucul harta)
Anu tegas ngalawan ngan Nasrallah, sang Hizbullah (sang Hizbullah)

* solo
* koor

Sanes (dulur) hayu ngiring Imam rahman ka medan perang (medan perang)

* koor
** solo

* solo
* koor

Sanes (dulur) hayu ngiring Imam rahman ka medan perang (medan perang)
Hayu iket tatu bengker demi ka Imam Husain (Imam Husain)
Kaka Ahmad Yasin ngiring syahid ya korban perang
Loko musuh taya welas asih setan (sato) nu rojim

* solo
* koor + solo


Leave a comment