Prosa KPK

Kacipta mun KPK ngan ukur lembaga pencegahan korupsi. 

Kriiinnggg … Email kantor KPK disada tanda aya email nu asup.

“Kahatur Ketua KPK. Abdi bade lapor tindak korupsi. Bapa bupati sareng DPR meres abdi ti anggaran pendapatan rumah sakit, dinas pendidikan, saremg kecamatan. Buktosna kahatur sms sareng rekaman guneman telepon. Mugi KPK tiasa nyadap telepon nu lebet ka ponsel abdi.”
Eta email diwaler ku KPK yen laporan, dua barang bukti bade disimpen sareng diteraskeun ka proses panalungtikan.
Hiji mangsa KPK ngayakeun operasi tangkap tangan ka tsk hasil laporan email tea.
Persis tos ditewak, difoto, konferensi pers, KPK teras ngabewarakeun, “Palawargi sadaya, OTT iyeu teh mangrupa tindakan pencegahan. Ku kituna, mangga ayeuna Bapa bupati sareng DPR geura uih deui we. Kade tong wantun sakali-kali deui korupsi. Hatur nuhun.”
*Beu, aing mah, laporan warga diteraskeun ku operasi pencegahan. Puguh korupsi teh kejahatan luar biasa. Sakitu geus seueur KPK OTT, angger seueur keneh nu wantun korupsi.

TAMAT

Leave a Reply