Home » Artikel » Hari-Hari Ziarah Haji (11)

Hari-Hari Ziarah Haji (11)

Cerita 5

“Hajah, naon iyeu?” Si Bangladesh ngunjukan kana runtah hareupeun panto kamar hotel Hajah Epon bari molotot. Tetela runtah teh kayaning kertas, pastik, jeung calacah. Si Bangladesh teh petugas servis kamar (room service) di hotel eta. Asana mah ngarana si Salman, urang Bangladesh teh. Sabenerna Si Salman Bangladesh teh teu bisa basa Sunda. Ngan ku isyarah, komunikasi siga kitu bisa wae kaharti ku urang Sunda.

Lol Hajah Epon tina panto. “Teuing atuh.”

Salman Bangladesh angger haseum, “Hayoh ku maneh geura bereskeun. Sakalian piceun ka wadah runtah.”

“Ah, teuing atuh da lain uing.” Ceuk Hajjah Epon bari ngaleos asup deui ka kamar hotel.

Tungtungna bari jamedud si Salman Bangladesh nyokot sapu sikat jeung pengki. Sedot-sedot diberesan.

Puas siah. Padahal teu kudu tatannya, teu kudu ninitah. Hideng we beresan ku sorangan da lain pagawean batur. Eta mah pagawean sia nu purah meresan hotel.


Leave a comment