Hari-Hari Ziarah Haji (26)

Di Mekah dan Madinah

Demi keindahan wujud-Mu, ya Tuhan

Demi kesempurnaan sifat dan wujud-Mu

Demi hak-Mu untuk disembah

Demi keterbatasan hamba ini untuk memenuhi hak-Mu untuk disembah

Demi kelalaianku dalam penyembahan-Mu

Demi ketidaktahuanku akan hak penyembahan kepada-Mu

Demi kelalaian waktuku dalam penyembahan kepada-Mu

Demi kesibukanku dengan urusan di luar penyembahan kepada-Mu

Demi rasa maluku untuk menyampaikan hajat-hajatku kepada-Mu di hadapan manusia

Ampunilah dosa kami

Berilah kami rahmat di dunia dan di akhirat

Leave a Reply