Home » Artikel » Jawaban Argumen Organ Intoleran

Jawaban Argumen Organ Intoleran

Pertanyaan organ intoleran tentang tata negara
1. Baik mana Quran atau Pancasila? Daripada tidak mengamalkan Quran lebih baik mengamalkan Pancasila.

2. Baik mana Jokowi atau Nabi Muhammad saw? Jokowi lebih baik jadi presiden RI daripada mengklaim nabi.

3. Baik mana negara Islam atau negara sekular? Indonesia lebih baik berpenduduk musim yang bebas menjalankan syariatnya daripada negara lain.

Review Empat Perubahan Organ Intoleran
Organ intoleran ingin mengubah negara ini memjadi khilafah dengan perubahan radikal berikut.
1. Ubah kedaulatan di tangan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah (maksudnya di tangan ulama?)

Ini konsep bagus. Cuma siapa ysng paham kehendak atau keridaan Allah swt? Ulamakah? Bagaimana bila ulama berselisih pendapat tentang suatu perkara? Bolehkah ulama mengklaim bahwa tafsirannya mutlak benar dan tafsiran ulama lain mutlak salah? Itu artinya ulama ini maksum. Padahal maksum itu doktrin syiah. Syiah meyakini 12 imamnya maksum. Para imam tak mungkin salah dalam mentakwil Quran atau meriwayatkan hadis.

Sebaliknya bila ulama berselisih pendapat tentang suatu perkara, berarti sama dengan negeri ini kini saat ulama atau pakar atau ilmuwan berbefa pendapat dengan ulama, pakar, ilmuwan lain.

Menegakkan hukum syariah dan meminggalkan hukum jahiliah. Pertanyaannya, bagaimana jika ulama penafsir Quran berselisih pendapat?

2. Ubah kekuasaan di tangan pemilik modal menjadi di tangan umat. Ini artinya sama saja karena pemilik modal adalah umat.

3 hancurkan (ubah) sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah-belah. Pertanyaannya, maukah Indonesia di bawah daulah khilafah anu? Mengapa khalifah harus si A bukan si B? Maukah negara ini membuang undang-undang yang ada lalu menggantinya dengan peraturan khalifah?

4. Berikan kewenangan khalifah untuk mengambil putusan hukum terkuat dari ulama. Pertanyaannya, mutlakkah keputusan ulama? Mutlakkah keputusan khalifah? Bila mutlak berarti ulama atau khalifah itu maksum. Khalifah maksum itu doktrin syiah.

Islamisme adalah Islam untuk kepentingan politik ala HTI

1. Syariah sesuai mazhab, dengan tafsir tunggal

2. Jahiliah atau muslim

3. Hijrah atau anshar

4. Jihad qital atau jihadun nafs

4. Daulah Islam (negara Islam) atau ansharud daulah


Leave a comment