Home » Uncategorized » Hari-Hari Ziarah Haji (48)

Hari-Hari Ziarah Haji (48)

Ngiringan Pangaosan Syiah vs Ontaleran

Lamun urang asup ka pangaosan Syiah, moal aya anu curiga, “Maneh Sunni nya?” Atawa komo, “Maneh Islam nya?” Kacida.

Tapi balik ti pangajian Syiah, bisa jadi batur kalahka mariksa, “Maneh Syiah nya? Geuning balik ti pangajian Syiah.” Ngan henteu we, “Ari maneh Islam keneh?” Atawa, “Cing sahadat, euy.”

Ku sabab kuring teu pati paduli kana mazhab, kuring mah bebas rek kaditu-kadieu. Euweuh nu bisa maksa. Eta pedah cenah aya nu sok mamaksa: kudu khilafah, kudu milih partai anu, salat kudu kieu, teu meunang kitu. Har, ari sia saha? Guru aing lain, dipenta ngawuruk ge henteu. Nyasab sia mah.

Terjemah

Masuk Pengajian Syiah vs Ontaleran

Kalau kita ikut penjajian Syiah, tidak ada Syiah yang bertanya curiga, “Kamu Sunni ya? Ngapain ke sini?” Tidak ada orang Syiah yang mrmpertanyakan, “Kamu Islam?” Kelewatan.

Sebaliknya jika kita baru selesai ikut pengajian Syiah, bisa jadi orang usil malah bertanya, “Kamu Syiah, ya? Ngapain ikut pengajian Syiah?” Apa mungkin ada yang bertanya, “Kamu masih Islam?” Atau, “Coba ucapkan syahadat lagi!”

Karena saya orang bebas, tidak terlalu peduli pada mazhab, saya bebas pergi ke manapun atau ikut pengajian manapun. Tidak ada yang bisa maksa saya, apalagi organisasi khilafah. Tak ada yang boleh memaksa saya harus baiat khilafah, memilih partai anu, harus bersyariat ini-itu, harus meninggalkan syariat ini-itu. Memangnya siapa kamu, koq memaksa-maksa? Kamu ‘kan bukan guruku, bukan ustazku. Kamu cuma orang kesasar yang ingin diikuti, padahal kamu cuma orang awam.


Leave a comment