Home » Artikel » haji (Page 8)

Category Archives: haji

Hari-Hari Ziarah Haji (13)

Cerita 7

Yang paling tidak sopan di negeri ini (Saudi atau Indonesia?) adalah raja dan pejabat. Mereka bisa memberi makan orang-orang seolah orang-orang itu adalah budaknya. Mereka juga memperlihatkan perilaku menjijikkan seperti mencukil gigi di depan orang lain.

Kusadari nilai yang dianut di tempat ini dan di tempatku berbeda. Di tempat ini, perilaku seperti itu dianggap perilaku tuan, putri, dan para raja. Di tempatku, nilai seperti itu bukan ciri khas raja. Orang memberi bukan hanya raja. Orang memberi bukan berarti raja.

Di tempatku orang enggan diketahui memberi. Bukan karena merasa aib, namun memberi adalah perbuatan yang bisa dilakukan semua orang, baik miskin atau kaya. Ada orang yang pakaian dan tampangnya ndeso, tetapi ia rajin dan tak segan memberi bila orang lain membutuhkan. Begitu pula orang kaya di tempatku segan dikenal sebagai orang dermawan meski ia biasa memberi. Mungkin ia merasa orang lain pemberiannya acap lebih sering dan lebih banyak.

Orang Indonesia yang berhaji kadang-kadang memberi sedekah kepada Si Salman Bangladesh, yang kerjanya sebagai petugas kebersihan hotel; juga kepada sopir bus solawat yang juga kadang-kadang minta sedekah lima real.

Hari-Hari Ziarah Haji (12)

Cerita 6

Di Mekah teh wareg tilu puluh dinten. Unggal dinten dipasihan tuang dua kali, pasisiang sareng wengi. Pakasaban sadidinten ukur ka Haram, tawaf, salat, ibadah, dikir, tafakur, sareng ngaji.

Saparantos tilu puluh dinten di Mekah, jamaah bade teras ka Madinah, ziarah ka Kanjeng Rosul.

Jamaah mupakat ngempelkeun 10 real sewang kanggo sedekah ka Si Salman Bangladesh sareng pagawe sanesna. Aya kirang langkung 200 jamaah di KBIH. Sarealna kirang langkung harita teh 4000 rupia. Janten 2000 real tah kirang langkung 8 juta rupia. Ku KBIH dibagikeun ka pagawe hotel nu purah tepang sareng jamaah.

Salman Bangladesh kacida bungaheun pisan dipasihan ku jamaah teh. Jamaah teh disalaman saurang-saurang. Nu lalaki mah dugi ka ditangkeupan sagala.

Hari-Hari Ziarah Haji (11)

Cerita 5

“Hajah, naon iyeu?” Si Bangladesh ngunjukan kana runtah hareupeun panto kamar hotel Hajah Epon bari molotot. Tetela runtah teh kayaning kertas, pastik, jeung calacah. Si Bangladesh teh petugas servis kamar (room service) di hotel eta. Asana mah ngarana si Salman, urang Bangladesh teh. Sabenerna Si Salman Bangladesh teh teu bisa basa Sunda. Ngan ku isyarah, komunikasi siga kitu bisa wae kaharti ku urang Sunda.

Lol Hajah Epon tina panto. “Teuing atuh.”

Salman Bangladesh angger haseum, “Hayoh ku maneh geura bereskeun. Sakalian piceun ka wadah runtah.”

“Ah, teuing atuh da lain uing.” Ceuk Hajjah Epon bari ngaleos asup deui ka kamar hotel.

Tungtungna bari jamedud si Salman Bangladesh nyokot sapu sikat jeung pengki. Sedot-sedot diberesan.

Puas siah. Padahal teu kudu tatannya, teu kudu ninitah. Hideng we beresan ku sorangan da lain pagawean batur. Eta mah pagawean sia nu purah meresan hotel.